Obec Vavrišovo

Zmluva

Zmluva o nájme bytu č. 312/5/2016

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Jozef Flajs a Andrea Flajsová

Adresa objednávateľa: Vavrišovo

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Vavrišovo

Adresa dodávateľa: Vavrišovo č. 40, 03242 pošta Pribylina

IČO dodávateľa: 00315834

Predmet zmluvy: nájom obecného nájomného bytu

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť byt; List vlastníctva číslo: 442; Katastrálne územie: Vavrišovo; Parcela číslo: 128/2; Súpisné číslo nehnuteľnosti: 312

Zmluvná cena: 143.15 €/mesiac s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 19.12.2016

Datum zverejnenia: 19.12.2016

Dokumenty Pdf Zmluva o najme bytu 312-5 Flajs.pdf ( veľkosť: 239,7 KB, aktualizované: Pondelok 19. December 2016 13:11 )