Obec Vavrišovo

Zmluva

Zmluva o nájme bytu č. 312/2/2017

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Ing. Pavel Ambróz a Bc. Silvia Ambrózová Porubänová

Adresa objednávateľa: Vavrišovo a Liptovská Kokava

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Vavrišovo

Adresa dodávateľa: Vavrišovo č. 40, 03242 pošta Pribylina

IČO dodávateľa: 00315834

Predmet zmluvy: nájom obecného nájomného bytu

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť byt; List vlastníctva číslo: 442; Katastrálne územie: Vavrišovo; Parcela číslo: 128/2; Súpisné číslo nehnuteľnosti: 312

Zmluvná cena: 149.92 €/mesiac s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 30.05.2017

Datum zverejnenia: 31.05.2017

Dokumenty Pdf Zmluva o najme bytu 312-2-Ambroz 2017.pdf ( veľkosť: 327,3 KB, aktualizované: Streda 31. Máj 2017 08:11 )