Obec Vavrišovo

Zmluva

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vavrišovo

Adresa objednávateľa: Vavrišovo č. 40, 03242 pošta Pribylina

IČO objednávateľa: 00315834

Názov dodávateľa: STAVPOČ s.r.o.

Adresa dodávateľa: Námestovo

IČO dodávateľa: 44033087

Predmet zmluvy: zmena bodu 11.8. Zmluvy o dielo zo dňa 29.5.2017

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 29.05.2017

Datum zverejnenia: 29.05.2017

Dokumenty Pdf Zmluva o dielo STAVPOČ - dodatok č. 1.pdf ( veľkosť: 758,7 KB, aktualizované: Pondelok 29. Máj 2017 13:52 )