Obec Vavrišovo

Zmluva

Zmluva o dielo

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vavrišovo

Adresa objednávateľa: Vavrišovo č. 40, 03242 pošta Pribylina

IČO objednávateľa: 00315834

Názov dodávateľa: STAVPOČ s.r.o.

Adresa dodávateľa: Námestovo

IČO dodávateľa: 44033087

Predmet zmluvy: výstavba vodovodu, splaškovej kanalizácie a odvodnenie komunikácie v obci Vavrišovo

Zmluvná cena: 84037.10 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 29.05.2017

Datum zverejnenia: 29.05.2017

Dokumenty Pdf Zmluva o dielo STAVPOČ.pdf ( veľkosť: 1,2 MB, aktualizované: Pondelok 29. Máj 2017 14:01 )