Obec Vavrišovo

Zmluva

Zmluva č. 254/2017

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Tatiana Perdeková

Adresa objednávateľa: Vavrišovo

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Vavrišovo

Adresa dodávateľa: Vavrišovo č. 40, 03242 pošta Pribylina

IČO dodávateľa: 00315834

Predmet zmluvy: o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Zmluvná cena: 0.65000 €/m³ s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 05.06.2017

Datum zverejnenia: 05.06.2017

Dokumenty Pdf zmluva 254 - 2017 Perdeková.pdf ( veľkosť: 259,2 KB, aktualizované: Pondelok 05. Jún 2017 13:39 )