Obec Vavrišovo

Zmluva

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vavrišovo

Adresa objednávateľa: Vavrišovo č. 40, 03242 pošta Pribylina

IČO objednávateľa: 00315834

Názov dodávateľa: Ing. Matej Majerík

Adresa dodávateľa: Vavrišovo

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: záväzok zmluvných strán uzavrieť zmluvu o zriadení vecného bremena po realizácii stavby "Technická vybavenosť IBV v lokalite Pod Čelec - Vavrišovo"

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 13.12.2017

Datum zverejnenia: 13.12.2017

Dokumenty Pdf zmluva o budúcej zmluve VB obec- majerík.pdf ( veľkosť: 132,5 KB, aktualizované: Streda 13. December 2017 11:35 )