Obec Vavrišovo

Zmluva

Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Ing. Marek Ferianc

Adresa objednávateľa: Vavrišovo 322

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Vavrišovo

Adresa dodávateľa: Vavrišovo č. 40, 03242 pošta Pribylina

IČO dodávateľa: 00315834

Predmet zmluvy: Odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom, zriadenie vecného bremena

Zmluvná cena: 7.5 €/m² bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 17.10.2017

Datum zverejnenia: 20.10.2017

Dokumenty Pdf Ferianc KZ obec pozemky 1-1.pdf ( veľkosť: 198,2 KB, aktualizované: Piatok 20. Október 2017 08:26 )