Obec Vavrišovo

Zmluva

Zmluva č. 9/2017 o nájme bytu

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Ing. Petra Navrátilová a Ján Salva

Adresa objednávateľa: Pribylina

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Vavrišovo

Adresa dodávateľa: Vavrišovo č. 40, 03242 pošta Pribylina

IČO dodávateľa: 00315834

Predmet zmluvy: nájom obecného nájomného bytu

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť byt; List vlastníctva číslo: 1811; Katastrálne územie: Vavrišovo; Parcela číslo: 1097/2; Súpisné číslo nehnuteľnosti: 280

Zmluvná cena: 187.04 €/mesiac s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 27.11.2017

Datum zverejnenia: 28.11.2017

Dokumenty Pdf 9 -2017 Zmluva o najme bytu 20 - navratilova.pdf ( veľkosť: 243,5 KB, aktualizované: Utorok 28. November 2017 10:57 )