Obec Vavrišovo

Zmluva

Kúpna zmluva - dodatok č. 1

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Ing. Marek Ferianc

Adresa objednávateľa: Vavrišovo

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Vavrišovo

Adresa dodávateľa: Vavrišovo č. 40, 03242 pošta Pribylina

IČO dodávateľa: 00315834

Predmet zmluvy: vypustenie ustavovení o zriadení vecného bremena z kúpnej zmluvy uzavretej dňa 17.10.2017

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 10.11.2017

Datum zverejnenia: 13.11.2017

Dokumenty Pdf KÚPNA ZMLUVA dodatok č. 1.pdf ( veľkosť: 134,3 KB, aktualizované: Pondelok 13. November 2017 14:45 )