Obec Vavrišovo

Zmluva

Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme pozemkov z 30.09.2014

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vavrišovo

Adresa objednávateľa: Vavrišovo č. 40, 03242 pošta Pribylina

IČO objednávateľa: 00315834

Názov dodávateľa: Urbársky spolok vo Vavrišove, PS Vavrišovo

Adresa dodávateľa: Vavrišovo

IČO dodávateľa: 30233046

Predmet zmluvy: úprava bankového spojenia nájomcu a ceny nájmu - viď dodatok č. 4

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 11.12.2017

Datum zverejnenia: 11.12.2017

Dokumenty Pdf NZ - urbar - obec - dodatok c. 4.pdf ( veľkosť: 228,9 KB, aktualizované: Pondelok 11. December 2017 11:29 )