Obec Vavrišovo

Zmluva

Zmulva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vavrišovo

Adresa objednávateľa: Vavrišovo č. 40, 03242 pošta Pribylina

IČO objednávateľa: 00315834

Názov dodávateľa: Urbársky spolok vo Vavrišove, PS Vavrišovo

Adresa dodávateľa: Vavrišovo

IČO dodávateľa: 30233046

Predmet zmluvy: dohoda o uzatvorení zmluvy o zriadení vecného bremena po realizácii stavby "Stavebné úpravy Hasičskej zbrojnice č. 256, Vavrišovo"

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 24.08.2017

Datum zverejnenia: 13.09.2017

Dokumenty Pdf zmluva o budúcej zmluve.pdf ( veľkosť: 134,7 KB, aktualizované: Streda 13. September 2017 15:44 )