Obec Vavrišovo

Zmluva

Zmluva o pripojení do distribučnej siete

Identifikácia

Číslo zmluvy: 23/2017

Názov objednávateľa: Obec Vavrišovo

Adresa objednávateľa: Vavrišovo č. 40, 03242 pošta Pribylina

IČO objednávateľa: 00315834

Názov dodávateľa: SPP - distribúcia a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/b, Bratislava

IČO dodávateľa: 35910739

Predmet zmluvy: Nainštalovať na budúce odberné miesto meracie zariadenie, vybudovať pripojovací plynovod

Zmluvná cena: 216.36 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 23.08.2017

Datum zverejnenia: 31.08.2017

Dokumenty Pdf Zmluva o pripojení do distribučnej siete SPP.pdf ( veľkosť: 2,3 MB, aktualizované: Štvrtok 31. August 2017 08:31 )