Obec Vavrišovo

Zmluva

Zmluva č. 89/2017

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Irena Šavrtková

Adresa objednávateľa: Vavrišovo

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Vavrišovo

Adresa dodávateľa: Vavrišovo č. 40, 03242 pošta Pribylina

IČO dodávateľa: 00315834

Predmet zmluvy: o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Zmluvná cena: 0.65000 €/m³ s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 21.07.2017

Datum zverejnenia: 21.07.2017

Dokumenty Pdf zmluva 89-2017 šavrtková.pdf ( veľkosť: 258,9 KB, aktualizované: Piatok 21. Júl 2017 10:31 )