Obec Vavrišovo

Zmluva

Zmluva č. 332/2017

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Mgr. Petra Želonková

Adresa objednávateľa: Vavrišovo

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Vavrišovo

Adresa dodávateľa: Vavrišovo č. 40, 03242 pošta Pribylina

IČO dodávateľa: 00315834

Predmet zmluvy: o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Zmluvná cena: 0.65000 €/m³ s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 07.08.2017

Datum zverejnenia: 07.08.2017

Dokumenty Pdf zmluva 332 -2017 želonková.pdf ( veľkosť: 258,4 KB, aktualizované: Pondelok 07. August 2017 13:28 )