Obec Vavrišovo

Zmluva

Zmluva o združenej dodávke elektriny BD 280 NP3

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vavrišovo

Adresa objednávateľa: Vavrišovo č. 40, 03242 pošta Pribylina

IČO objednávateľa: 00315834

Názov dodávateľa: Stredoslovenská energetika a.s.

Adresa dodávateľa: Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina

IČO dodávateľa: 36403008

Predmet zmluvy: Dodávka elektriny v BD 280 - NP3

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 10.03.2018

Datum zverejnenia: 15.03.2018

Dokumenty Pdf Zmluva o združenej dodávke elektriny BD 280 - NP3.pdf ( veľkosť: 1,5 MB, aktualizované: Štvrtok 15. Marec 2018 12:51 )