Obec Vavrišovo

Zmluva

Dohoda o spolupráci č. Z-S-2018-000236-00

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Stredoslovenská distribučná, a.s.

Adresa objednávateľa: Žilina

IČO objednávateľa: 36442151

Názov dodávateľa: Obec Vavrišovo

Adresa dodávateľa: Vavrišovo č. 40, 03242 pošta Pribylina

IČO dodávateľa: 00315834

Predmet zmluvy: bezplatné zverejňovanie oznámenia o plánovanom prerušení distribúcie elektrickej energie

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 22.03.2018

Datum zverejnenia: 23.03.2018

Dokumenty Pdf Dohoda o spolupráci č. Z-D-2018-000236-00.pdf ( veľkosť: 1,3 MB, aktualizované: Piatok 23. Marec 2018 08:12 )