Objednávky

Datum zverejnenia Predmet objednávky/Číslo objednávky Cena objednávky Objednávateľ Dodávateľ Dátum objednania
17.06.2015 Vypracovanie znaleckého posudku na budovu "Výrobne" a pozemku
11/2015
300.00 € s DPH Obec Vavrišovo Ing. Marian Majerčiak 08.06.2015
17.06.2015 Vypracovanie znaleckého posudku na pozemok
10/2015
100.00 € s DPH Obec Vavrišovo Ing. Marian Majerčiak 08.06.2015
08.06.2015 Repasované vodomery
9/2015
0.00 € s DPH Obec Vavrišovo ENBRA SLOVAKIA s.r.o. 08.06.2015
19.05.2015 Spracovanie projektu rozšírenia splaškovej kanalizácie.
7/2015
850.00 € s DPH Obec Vavrišovo 3MS Consulting s.r.o. 18.05.2015
19.05.2015 Nábytok do MŠ
8/2015
267.20 € s DPH Obec Vavrišovo Nomiland, s.r.o. 19.05.2015
11.05.2015 Vypracovanie monitorovacej správy na projekt "Bitka pri Vavrišove"
1/2015
50.00 € s DPH Obec Vavrišovo Ing. Miroslava Sanigová 15.01.2015
11.05.2015 Náhradná výsadba drevín
6/2015
264.00 € s DPH Obec Vavrišovo Ing. Šušlík Milan - Silveex 04.05.2015
11.05.2015 Jedálne kupóny
5/2015
1890.00 € s DPH Obec Vavrišovo Le Chegue Dejeuner 15.04.2015
11.05.2015 Právne poradenstvo k budúcej kúpnej zmluve
4/2015
150.00 € s DPH Obec Vavrišovo JUDr. Miroslav Lehotský 10.02.2015
11.05.2015 Jedálne kupóny
3/2015
945.00 € s DPH Obec Vavrišovo Le Chegue Dejeuner 10.02.2015
11.05.2015 Znalecký posudok na polyfunkčný dom Vavrišan
2/2015
228.00 € s DPH Obec Vavrišovo Inžiniering Neuman s.r.o. 31.01.2015
28.12.2014 inzerát na výber riaditeľa MŠ
2014/001
76.00 € s DPH Obec Vavrišovo Petit Press 15.01.2014
28.12.2014 spracovanie MS č. 2 projektu BPV
2014/002
30.00 € s DPH Obec Vavrišovo Ing. M.Sanigová 15.01.2014
28.12.2014 znalecký posudok na vykonané a nedokončené práce v objekte č. 280
2014/003
700.00 € s DPH Obec Vavrišovo Ing. A. Pethoová 20.01.2014
28.12.2014 vyhodnotenie 10 rokov prevádzky ČOV
2014/004
660.00 € s DPH Obec Vavrišovo Ekoservis Slovensko 10.02.2014