Obec Vavrišovo

Objednávka

Spracovanie projektu rozšírenia splaškovej kanalizácie.

Identifikácia

Číslo objednávky: 7/2015

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vavrišovo

Adresa objednávateľa: Vavrišovo č. 40, 03242 pošta Pribylina

IČO objednávateľa: 00315834

Názov dodávateľa: 3MS Consulting s.r.o.

Adresa dodávateľa: Bešeňová 191

IČO dodávateľa: 46455876

Predmet objednávky: Spracovanie projektu rozšírenia splaškovej kanalizácie.

Cena objednávky: 850.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ľubica Chlebová ( starostka )

Dátumy

Dátum objednania: 18.05.2015

Datum zverejnenia: 19.05.2015

Dokumenty