Objednávky

Datum zverejnenia Predmet objednávky/Číslo objednávky Cena objednávky Objednávateľ Dodávateľ Dátum objednania
28.12.2014 odvoz kalov a čistenie kanála
2014/019
300.00 € s DPH Obec Vavrišovo LVS a.s. 25.08.2014
28.12.2014 štrk a doprava
2014/020
200.00 € s DPH Obec Vavrišovo M+M Prefa 09.09.2014
28.12.2014 servis kotlov a šporákov v BD
2014/021
666.00 € s DPH Obec Vavrišovo Majerský Vladimír 09.09.2014
28.12.2014 poradenské služby bytovej politiky
2014/022
200.00 € s DPH Obec Vavrišovo Jozef Tlamka 16.09.2014
28.12.2014 sklá pre OÚ a BD
2014/023
157.00 € s DPH Obec Vavrišovo Tatra Trade 01.10.2014
28.12.2014 spracovanie podkladov a žiadosti EF
2014/024
50.00 € s DPH Obec Vavrišovo Ekoservis Slovensko 01.10.2014
28.12.2014 dreviny a substrát pri múzeu
2014/025
300.00 € s DPH Obec Vavrišovo Ing. M. Šušlík Silveex 27.10.2014
28.12.2014 oprava rozvodov a revízie elektro
2014/026
200.00 € s DPH Obec Vavrišovo Branislav Bartek 31.10.2014
28.12.2014 čerpadlo s príslušenstvom
2014/027
540.60 € s DPH Obec Vavrišovo FIRE systém 06.11.2014
28.12.2014 úprava chodníka a priestorov pod kontajneri
2014/028
620.00 € s DPH Obec Vavrišovo Milan Mirga 06.11.2014
28.12.2014 kopírovanie PD a poradenstvo
2014/029
300.00 € s DPH Obec Vavrišovo Z-Projekt 06.11.2014
28.12.2014 úprava web stránky obce a BPV
2014/030
150.00 € s DPH Obec Vavrišovo Rutiner 06.11.2014
28.12.2014 zameranie parciel 141,145,146, 115 na vysporiadanie
2014/031
400.00 € s DPH Obec Vavrišovo Polygon GEO 06.11.2014
07.04.2013 vývoz, uloženie a zneškodňovanie KO
1
44.60 € s DPH Obec Vavrišovo Mesto Liptovský Hrádok 08.01.2013
07.04.2013 dodávka a montáž plyn.kotla pre objekt 205 - riešenie havarijného stavu
2013/1
2000.00 € s DPH Obec Vavrišovo Energas - Kováč 21.01.2013