Objednávky

Datum zverejnenia Predmet objednávky/Číslo objednávky Cena objednávky Objednávateľ Dodávateľ Dátum objednania
27.08.2012 tlačivá pre MŠ
7.00 € s DPH Obec Vavrišovo ŠEVT 10.07.2012
27.08.2012 oprava hromozvodu na objekte ŠH
1200.00 € s DPH Obec Vavrišovo Elvik Ing. Vladimír Kičin 10.07.2012
27.08.2012 posudok na kvalitu zhotovenia strechy na ŠH
150.00 € s DPH Obec Vavrišovo Ing. Ján Hlina 17.07.2012
27.08.2012 posudok na stavebné práce na ŠH
300.00 € s DPH Obec Vavrišovo Ing. Ján Hlina 09.08.2012
27.08.2012 znalecký posudok na pozemok
150.00 € s DPH Obec Vavrišovo Ing. Marián Majerčiak 22.08.2012
15.02.2012 zverejnenie inzerátu - vyhlásenie zámeru predaja obecného majetku - budovy s.č. 284,285
1/2012
38.40 € s DPH Obec Vavrišovo Petit Press a.s. 10.02.2012
15.02.2012 programové vybavenie pre evidenciu nájomných bytov
2/2012
240.00 € s DPH Obec Vavrišovo BrIS s.r.o. 13.02.2012
16.03.2011 porealizačné zameranie stavby č.s. 40
2011001
250.00 € Obec Vavrišovo Jaroslav Vlček- GPV Ivachnová 16.03.2011