Obec Vavrišovo

Objednávka

vývoz, uloženie a zneškodňovanie KO

Identifikácia

Číslo objednávky: 1

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vavrišovo

Adresa objednávateľa: Vavrišovo č. 40, 03242 pošta Pribylina

IČO objednávateľa: 00315834

Názov dodávateľa: Mesto Liptovský Hrádok

Adresa dodávateľa: L.Hrádok

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: vývoz, uloženie a zneškodňovanie KO

Cena objednávky: 44.60 € s DPH

Objednávku vystavil: Ľubomír Račko ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 08.01.2013

Datum zverejnenia: 07.04.2013

Dokumenty