Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25.09.2019

Zmluva o poskytnutí grantu 31/2019

20/2019

300,00 EUR

Obec Vavrišovo

Komunitná nadácia Liptov

25.09.2019

Nájomná zmluva

201900001

10,00 EUR na 10 rokov

Júlia Zemanová

Obec Vavrišovo

25.09.2019

Zmluva o servisnú činnosť 20191508/001

20191508/001

podľa platného sadzobníka

Obec Vavrišovo

Správa IT s.r.o.

23.09.2019

Zmluva o zavedení a realizácii systému zberu oddelenie zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok v obci

24/2019

podľa Čl. 3 Cena za služby

DETOX s.r.o.

Obec Vavrišovo

13.09.2019

Zmluva o dielo č. 17/2019

17/2019

18 466,24 EUR

Slovenské inžiniersko priemyslové stavby, spol. s.r.o.

Obec Vavrišovo

11.09.2019

Nájomná zmluva o nájme pozemkov

Nájomná zmluva

1,00 EUR

Obec Vavrišovo

Urbársky spolok vo Vavrišove, pozemkové spoločenstvo Vavrišovo

05.09.2019

Rámcová kúpna zmluva

Rámcová kúpna zmluva

Neuvedené

Obec Vavrišovo

Prima Slovakia s.r.o.

05.09.2019

Zmluva o dielo č. 16/2019

Zmluva o dielo č. 16/2019

29 068,62 EUR

Miloš Choma

Obec Vavrišovo

30.08.2019

Zmluva o nájme bytu č. 310/6/2019

310/6/2019

175,00 EUR za mesiac

Anna Kubusová

Obec Vavrišovo

27.08.2019

Kúpna zmluva č. 21/2019 o prevode nehnuteľnej veci

Kúpna zmluva č. 21/2019

5,25 EUR

Obec Vavrišovo

Edita Šoltésová

26.08.2019

Zmluva o nájme bytu č. 311/2/2019

311/2/2019

184,00 EUR za mesiac

Martin Prochádzka a Silvia Prochádzková

Obec Vavrišovo

22.08.2019

Zmluva č. 6/2019 o nájme bytu

6/2019

200,00 EUR za mesiac

Michaela Zlejšia a Matúš Šteiniger

Obec Vavrišovo

20.08.2019

Zmluva č. 249/2019 o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 249/2019

0,74 EUR za 1m3

Jaroslav Majerčík

Obec Vavrišovo

07.08.2019

Zmluva č. 209/2019 o odvádzaní splaškovej vody verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 209/2019

0,74 EUR za 1m3

Bc. Michal Gažo

Obec Vavrišovo

07.08.2019

Zmluva č. 52/2019 o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 52/2019

0,74 EUR za 1m3

Stanislav Štetina

Obec Vavrišovo

07.08.2019

Zmluva č. 3/2019 o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 3/2019

0,74 EUR za 1m3

Michal Majerech

Obec Vavrišovo

30.07.2019

Zmluva č. 5/2019 o nájme bytu

5/2019

233,00 EUR za mesiac

Miroslav Jamrich

Obec Vavrišovo

24.07.2019

Darovacia zmluva č. 15/2019

15/2019

Neuvedené

Obec Vavrišovo

Milan Marič

23.07.2019

Mandátna zmluva č. 03-2019

03-2019

1 690,00 EUR

Ing. Igor Kmeť - ekomap

Obec Vavrišovo

23.07.2019

Zmluva o dielo č. UP-04/2019

UP-04/2019

4 400,00 EUR

Ing. arch. Vlasta Cukorová

Obec Vavrišovo

15.07.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/L/7

12/2019

1 000,00 EUR

Obec Vavrišovo

Žilinský samosprávny kraj

15.07.2019

Zmluva č. 59/2019 o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 59/2019

0,74 EUR za 1m3

Martin Sajbert

Obec Vavrišovo

04.07.2019

Darovacia zmluva

11/2019

150,00 EUR jednostopäťdesiat eur

Güde, s.r.o.

Obec Vavrišovo

03.07.2019

Zámenná zmluva

Zámenná zmluva zo dňa 01.07.2019

975,00 EUR Deväťstosedemdesiatpäť eur

Ing. Peter Striha

Obec Vavrišovo

28.06.2019

Zmluva o nájme nebytového priestroru NP 03

Zmluva o nájme nebytového priestroru NP 03

180,00 EUR za mesiac

Michal Varga

Obec Vavrišovo

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: