Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
23.08.2011 Nájom hrobového miesta
201100051
15.00 € Oľga Slabejová Obec Vavrišovo 22.08.2011
23.08.2011 Nájom hrobového miesta
201100183
8.40 € Oľga Slabejová Obec Vavrišovo 22.08.2011
23.08.2011 zmluva o poskytnutí grantu
DZ011_18
1100.00 € Obec Vavrišovo Nadácia Dexia banky Slovensko 23.08.2011
22.08.2011 databáza súboru popisných informácií KN a vektorová katastr. mapa
107/2011
0.00 € Obec Vavrišovo Katastrálny úrad Žilina 22.08.2011
22.08.2011 Nájom hrobového miesta
201100188
25.00 € Ing. Július Janotka Obec Vavrišovo 19.08.2011
22.08.2011 Nájom hrobového miesta
201100189
25.00 € Ing. Július Janotka Obec Vavrišovo 19.08.2011
16.08.2011 odvádzanie splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou
8/2011
0.50000 €/m³ Katarína Kvačková Obec Vavrišovo 04.07.2011
16.08.2011 nájom hrobového miesta
201100045
25.00 € Elena Čonková Obec Vavrišovo 28.06.2011
16.08.2011 nájom hrobového miesta
201100016
25.00 € Helena Císařová Obec Vavrišovo 04.08.2011
16.08.2011 nájom hrobového miesta
201100126
25.00 € Milan Lizuch Obec Vavrišovo 15.08.2011
16.08.2011 nájom hrobového miesta
201100169
15.00 € Lida Trepáčová Obec Vavrišovo 15.08.2011
10.08.2011 Zmluva o odvádzaní splaškovej vody verejnou kanalizáciou
Dodatok č.1
0.50000 €/m³ PaedDr.Viera Vyhlídalová Obec Vavrišovo 03.08.2011
10.08.2011 Nájom hrobového miesta
201100006
10.00 € Valerián Plávka Obec Vavrišovo 13.07.2011
10.08.2011 Nájom hrobového miesta
201100011
10.00 € PaedDr.Viera Vyhlídalová Obec Vavrišovo 14.07.2011
10.08.2011 Nájom hrobového miesta
201100013
15.00 € Anna Kurpašová Obec Vavrišovo 08.07.2011