Vavrišovo - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Cirkvi v obci

Evanjelická cirkev augsburského vyznania

Evanjelická cirkev vo Vavrišove je ako dcérocirkev súčasťou Cirkevného zboru ECAV Evanjelická cirkev augsburského vyznaniana Slovensku Liptovský Peter. V roku 1879 vo Vavrišove vznikla základina na stavbu kostola, s prácami sa začalo v roku 1881 po zbúraní starej modlitebne. Stavba kostola bola dokončená v roku 1884. K evanjelickej cirkvi sa hlási prevažná časť obyvateľov obce.

V súčasnosti je zborovou farárkou Mgr. Daniela Mikušová.Viac informácií o činnosti cirkvi nájdete na stránke liptpeter.ecavlos.sk.

Bratská jednota baptistov

V roku 1882 vznikol vo Vavrišove prvý samostatný baptistický cirkevný zbor na územíBratská jednota baptistov dnešnej Slovenskej republiky. Budova modlitebne bola postavená v roku 1890. 

V súčasnosti je kazateľom zboru Mgr. Július Stupka.

Viac informácií o činnosti cirkevného zboru nájdete na stránke www.vavrisovo.baptist.sk