Obec Vavrišovo

Zmluva

Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Dobrovoľný hasičský zbor Vavrišovo

Adresa objednávateľa: Vavrišovo

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Vavrišovo

Adresa dodávateľa: Vavrišovo č. 40, 03242 pošta Pribylina

IČO dodávateľa: 00315834

Predmet zmluvy: vypožičanie majetku obce

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť požiarna zbrojnica; List vlastníctva číslo: 442; Katastrálne územie: Vavrišovo; Parcela číslo: 344; Súpisné číslo nehnuteľnosti: 256

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 08.03.2017

Datum zverejnenia: 08.03.2017

Dokumenty Pdf výpožička HZ DHZ 1.pdf ( veľkosť: 217,5 KB, aktualizované: Streda 08. Marec 2017 16:57 )