Obsah

Oznamujeme rodičom detí navštevujúcich Materskú školu vo Vavrišove, že materská škola bude v čase letných prázdnin

od              do            ZATVORENÁ.

Nástup detí do materskej školy je v       .