Obsah

Oznamujeme rodičom detí navštevujúcich Materskú školu vo Vavrišove, že materská škola bude v čase letných prázdnin

od 03.08.2020 do 31.08.2020 ZATVORENÁ.

Nástup detí do materskej školy je v stredu 02.09.2020.