Obsah

Materská škola

Viac o Materskej škole vo Vavrišove nájdete po kliknutí na http://skolkavavrisovo.webnode.sk/

Adresa prevádzky:

Materská škola
Vavrišovo 4
032 42 Pribylina

tel.: 044/5271 203

Fotky z akcií materskej školy nájdete tu:

obec-2/fotogaleria-1/rok-2019-1/opekacka-v-materskej-skole-312sk.html