Vavrišovo - Zjednodušená verzia stránok pre seniorov

Nastavenie veľkosti písma
+

Novinky

Jesenné prázdniny 2020 a autobusové spoje

Dátum: 26. 10. 2020

Premávka autobusových spojov bude v uvedené dni ako počas prázdnin.

Obecná knižnica - oznam

Dátum: 26. 10. 2020

Z dôvodu obmedzenia voľného pohybu osôb bude obecná knižnica v pondelok 26.10.2020 a 2.11.2020 zatvorená.

Oznam pre veriacich

Dátum: 14. 10. 2020

z cirkevného zboru ECAV Liptovský Peter

Obmedzenie úradných hodín

Dátum: 28. 9. 2020

z dôvodu preventívnych opatrení pred šírením koronavírusu

MAS Horný Liptov vyhlasuje výzvy

Dátum: 24. 8. 2020

MAS Horný Liptov opäť vyhlasuje výzvy na získanie finančného príspevku - ďalšie informácie nájdete v prílohe

Oznámenie o vykonávaní geodetických činností

Dátum: 24. 8. 2020

na území obce Vavrišovo + Informácia a poučenia

Zákaz ukladania trávy do veľkoobjemových kontajnerov na cintoríne

Dátum: 19. 8. 2020

Kontajnery na cintoríne nie sú určené na ukladanie trávy a zeleného odpadu zo záhrad.

Výdaj orientačných čísiel

Dátum: 7. 7. 2020

Prosíme tých vlastníkov rodinných domov vo Vavrišove, ktorí si doteraz neprevzali tabuľky s prideleným orientačným číslom, aby si ich prišli prevziať do kancelárie obecného úradu počas úradných hodín.

Poďakovanie

Dátum: 24. 6. 2020

Poďakovanie ochotným spoluobčiankam za ušitie ochranných rúšok.

Zmena cestovného poriadku

Dátum: 12. 6. 2020

v prílohe nájdete cestovný poriadok platný od 14.6.2020

Upozornenie Správy ciest ŽSK

Dátum: 26. 5. 2020

na nepovolené zásahy do telesa ciest II. a III. triedy, nepovolené zriadenia a úpravy vjazdov na cesty II. a III. triedy, nepovolená činnosť v ochrannom pásme ciest II. a III. triedy

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Dátum: 11. 5. 2020

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.

Prevádzkový čas kompostoviska

Dátum: 29. 4. 2020

Prevádzkový čas kompostoviska

Správne triedenie odpadu

Dátum: 17. 4. 2020

Informácia z náhodnej kontroly obsahu zberných nádob

Dotácia na úpravy Hasičskej zbrojnice

Dátum: 4. 3. 2020

V januári 2020 boli na budove Hasičskej zbrojnice vo Vavrišove ukončené rekonštrukčné práce, na ktoré obec Vavrišovo získala dotáciu zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Z dotačných prostriedkov sme skvalitnili stav budovy Hasičskej zbrojnice, dobudovali zázemie členom dobrovoľného hasičského zboru vo Vavrišove, ktorých činnosť je dôležitá tak pre obec ako aj pre jej obyvateľov. V rámci zázemia bola vybudovaná kúpeľňa a WC, technická miestnosť na umiestnenie plynového kotla. Zrealizovali sme plynovú, kanalizačnú a vodovodnú prípojku k budove Hasičskej zbrojnice, dokončili výmenu okenných výplní za plastové, zlepšili tepelno-izolačné vlastnosti budovy.

Výzva k seniorom

Dátum: 6. 2. 2020

Chráňte si svoj život - používajte reflexné prvky

Denník čistenia a kontroly komína

Dátum: 13. 12. 2019

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Liptovskom Mikuláši spracovalo v záujme zvyšovania protipožiarnej bezpečnosti a väčšej ochrany vlastníkov rodinných domov v prípade poistných udalostí  pri požiaroch komínov tlačovinu  „Denník čistenia a kontroly komína“, ktorú nájdete v prílohe.

Povinné čipovanie psov

Dátum: 28. 11. 2019

informácia k povinnému čipovaniu psov

Oznam k výmene občianskych preukazov

Dátum: 15. 11. 2019

V súvislosti s určením názvov ulíc v obci Vavrišovo sú občania s trvalým pobytom v obci Vavrišovo povinní aktualizovať si svoje osobné doklady.

Prebytky úrody

Dátum: 25. 7. 2019

Informácia o existencii web stránky www.slovenskyvyrobca.sk

Výzva

Dátum: 23. 7. 2019

Buďte ohľaduplní k pracovníkom na čističke odpadových vôd a chráňte majetok nás všetkých

Spaľovanie a vypaľovanie

Dátum: 3. 4. 2019

ako predchádzať vzniku požiarov - viď priložený link

Ochrana lesov pred požiarmi

Dátum: 3. 4. 2019

Ochrana lesov pred požiarmi - ako chrániť naše lesy pred požiarmi nájdete po kliknutí na priložený link

Postup pri registrácii chovu 1

Postup pri registrácii chovu

Dátum: 3. 12. 2018

V prílohe nájdete pokyny Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy, ako treba postupovať pri registrácii chovu hospodárskych zvierat spolu s tlačivom "Registrácia chovu" a žiadosťou

Upozornenie na porušovanie zákona o pozemných komunikáciách

Dátum: 24. 4. 2018

Upozornenie Správy ciest Žilinského samospávneho kraja

#

Kamerový systém

Dátum: 11. 9. 2017

Kamerový systém