Nastavenie veľkosti písma
+

Novinky

Odstávka vody 10.08.2020

Dátum: 7. 8. 2020

Odstávka dodávky vody 10.08.2020 z dôvodu odstraňovania poruchy

Oznam - COOP Jednota

Dátum: 5. 8. 2020

Predajňa COOP Jednota bude od 10.8.2020 do 15.8.2020 zatvorená.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Dátum: 28. 7. 2020

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje,že

Výdaj orientačných čísiel

Dátum: 7. 7. 2020

Prosíme tých vlastníkov rodinných domov vo Vavrišove, ktorí si doteraz neprevzali tabuľky s prideleným orientačným číslom, aby si ich prišli prevziať do kancelárie obecného úradu počas úradných hodín.

Poďakovanie

Dátum: 24. 6. 2020

Poďakovanie ochotným spoluobčiankam za ušitie ochranných rúšok.

Zmena cestovného poriadku

Dátum: 12. 6. 2020

v prílohe nájdete cestovný poriadok platný od 14.6.2020

Upozornenie Správy ciest ŽSK

Dátum: 26. 5. 2020

na nepovolené zásahy do telesa ciest II. a III. triedy, nepovolené zriadenia a úpravy vjazdov na cesty II. a III. triedy, nepovolená činnosť v ochrannom pásme ciest II. a III. triedy

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Dátum: 11. 5. 2020

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.

Prevádzkový čas kompostoviska

Dátum: 29. 4. 2020

Prevádzkový čas kompostoviska

Správne triedenie odpadu

Dátum: 17. 4. 2020

Informácia z náhodnej kontroly obsahu zberných nádob

Dotácia na úpravy Hasičskej zbrojnice

Dátum: 4. 3. 2020

V januári 2020 boli na budove Hasičskej zbrojnice vo Vavrišove ukončené rekonštrukčné práce, na ktoré obec Vavrišovo získala dotáciu zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Z dotačných prostriedkov sme skvalitnili stav budovy Hasičskej zbrojnice, dobudovali zázemie členom dobrovoľného hasičského zboru vo Vavrišove, ktorých činnosť je dôležitá tak pre obec ako aj pre jej obyvateľov. V rámci zázemia bola vybudovaná kúpeľňa a WC, technická miestnosť na umiestnenie plynového kotla. Zrealizovali sme plynovú, kanalizačnú a vodovodnú prípojku k budove Hasičskej zbrojnice, dokončili výmenu okenných výplní za plastové, zlepšili tepelno-izolačné vlastnosti budovy.

Výzva k seniorom

Dátum: 6. 2. 2020

Chráňte si svoj život - používajte reflexné prvky

Denník čistenia a kontroly komína

Dátum: 13. 12. 2019

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Liptovskom Mikuláši spracovalo v záujme zvyšovania protipožiarnej bezpečnosti a väčšej ochrany vlastníkov rodinných domov v prípade poistných udalostí  pri požiaroch komínov tlačovinu  „Denník čistenia a kontroly komína“, ktorú nájdete v prílohe.

Povinné čipovanie psov

Dátum: 28. 11. 2019

informácia k povinnému čipovaniu psov

Oznam k výmene občianskych preukazov

Dátum: 15. 11. 2019

V súvislosti s určením názvov ulíc v obci Vavrišovo sú občania s trvalým pobytom v obci Vavrišovo povinní aktualizovať si svoje osobné doklady.

Zmena času na stanovišti poštovej doručovateľky

Dátum: 5. 9. 2019

Dňom 5.9.2019 sa mení čas stanovišťa poštovej doručovateľky pred obecným úradom na čas: od 12:00 h do 12:20 h

Prebytky úrody

Dátum: 25. 7. 2019

Informácia o existencii web stránky www.slovenskyvyrobca.sk

Výzva

Dátum: 23. 7. 2019

Buďte ohľaduplní k pracovníkom na čističke odpadových vôd a chráňte majetok nás všetkých

Čistota nášho okolia

Dátum: 23. 7. 2019

Vytvorme si spoločne krajšie prostredie

Spaľovanie a vypaľovanie

Dátum: 3. 4. 2019

ako predchádzať vzniku požiarov - viď priložený link

Ochrana lesov pred požiarmi

Dátum: 3. 4. 2019

Ochrana lesov pred požiarmi - ako chrániť naše lesy pred požiarmi nájdete po kliknutí na priložený link

Postup pri registrácii chovu 1

Postup pri registrácii chovu

Dátum: 3. 12. 2018

V prílohe nájdete pokyny Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy, ako treba postupovať pri registrácii chovu hospodárskych zvierat spolu s tlačivom "Registrácia chovu" a žiadosťou

Zmena v prevádzke pohotovostí

Dátum: 27. 6. 2018

Pohotovosť pre dospelých bude od 01. 07. 2018 fungovať v areáli nemocnice - bývalé pracovisko röntgenu.
Pohotovosť pre deti a dorast zostáva v súčasných priestoroch polikliniky (bývalá Stavoindustria).
Zmena nastáva aj v prevádzkových hodinách oboch pohotovostí:
Pondelok - Piatok: 16:00 - 22:00
Sobota - Nedeľa: 07:00 - 22:00
Sviatky: 07:00 - 22:00

Upozornenie na porušovanie zákona o pozemných komunikáciách

Dátum: 24. 4. 2018

Upozornenie Správy ciest Žilinského samospávneho kraja

KOMUNÁLNE ODPADY – NÁŠ SPOLOČNÝ PROBLÉM

Dátum: 30. 1. 2018

Prinášame vám prehľad o vývoze zmesového komunálneho odpadu z našej obce za jednotlivé mesiace, pričom porovnávame roky 2016 a 2017 (uvádzame množstvo v tonách).

Edukačné video o správnom triedení odpadu

Dátum: 11. 10. 2017

Edukačné video o správnom triedení odpadu

#

Kamerový systém

Dátum: 11. 9. 2017

Kamerový systém