Obsah

Hlavný kontrolór obce

2020

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vavrišovo v 1.polroku 2020 Stiahnuté: 37x | 20.08.2020

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vavrišovo v 2.polroku 2020 Stiahnuté: 34x | 20.08.2020

2019

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vavrišovo v 1.polroku 2019 Stiahnuté: 159x | 27.02.2019

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vavrišovo v 2.polroku 2019 Stiahnuté: 27x | 20.08.2020

2018

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vavrišovo v 1.polroku 2018 Stiahnuté: 168x | 24.08.2018

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vavrišovo v 2.polroku 2018 Stiahnuté: 162x | 24.08.2018

2017

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vavrišovo v 1 polroku 2017 Stiahnuté: 187x | 28.03.2018

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vavrišovo v 2.polroku 2017 Stiahnuté: 161x | 24.08.2018

2016

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vavrišovo v 2 polroku 2016 Stiahnuté: 213x | 28.03.2018

2015

Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2015 Stiahnuté: 182x | 28.03.2018

2014

Správa hlavnej kontrolórky obce Vavrišovo - 1-2014 Stiahnuté: 220x | 28.03.2018

Správa hlavnej kontrolórky obce Vavrišovo - 2-2014 Stiahnuté: 252x | 28.03.2018

Správa hlavnej kontrolórky obce Vavrišovo - 3-2014 Stiahnuté: 200x | 28.03.2018

Správa hlavnej kontrolórky obce Vavrišovo - 4-2014 Stiahnuté: 232x | 28.03.2018

Správa hlavnej kontrolórky obce Vavrišovo - 5-2014 Stiahnuté: 196x | 28.03.2018

Správa hlavnej kontrolórky obce Vavrišovo - 6-2014 Stiahnuté: 303x | 28.03.2018

Stránka

  • 1