Obsah

Hlavný kontrolór obce

2021

Plán kontrolnej činnosti na 2 polrok 2021 Stiahnuté: 27x | 24.05.2021

2020

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vavrišovo v 1.polroku 2020 Stiahnuté: 62x | 20.08.2020

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vavrišovo v 2.polroku 2020 Stiahnuté: 55x | 20.08.2020

2019

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vavrišovo v 1.polroku 2019 Stiahnuté: 183x | 27.02.2019

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vavrišovo v 2.polroku 2019 Stiahnuté: 45x | 20.08.2020

2018

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vavrišovo v 1.polroku 2018 Stiahnuté: 188x | 24.08.2018

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vavrišovo v 2.polroku 2018 Stiahnuté: 182x | 24.08.2018

2017

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vavrišovo v 1 polroku 2017 Stiahnuté: 209x | 28.03.2018

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vavrišovo v 2.polroku 2017 Stiahnuté: 182x | 24.08.2018

2016

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vavrišovo v 2 polroku 2016 Stiahnuté: 231x | 28.03.2018

2015

Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2015 Stiahnuté: 200x | 28.03.2018

2014

Správa hlavnej kontrolórky obce Vavrišovo - 1-2014 Stiahnuté: 243x | 28.03.2018

Správa hlavnej kontrolórky obce Vavrišovo - 2-2014 Stiahnuté: 271x | 28.03.2018

Správa hlavnej kontrolórky obce Vavrišovo - 3-2014 Stiahnuté: 217x | 28.03.2018

Správa hlavnej kontrolórky obce Vavrišovo - 4-2014 Stiahnuté: 262x | 28.03.2018

Správa hlavnej kontrolórky obce Vavrišovo - 5-2014 Stiahnuté: 216x | 28.03.2018

Správa hlavnej kontrolórky obce Vavrišovo - 6-2014 Stiahnuté: 333x | 28.03.2018

Stránka

  • 1