Obsah

Telovýchovná jednota Liptov

Šport v našej obci píše svoju históriu od roku 1921. V súčasnosti ho zastrešuje občianske združenie Telovýchovná jednota Liptov Vavrišovo, následník predchádzajúcich organizácií.

V občianskom združení Telovýchovná jednota Liptov Vavrišovo tvoria v súčasnosti členskú základňu najmä hráči jednotlivých futbalových mužstiev a dobrovoľní členovia z našej, ale aj susedných obcí, ktorí majú záujem o šport a podporujú mládež aj dospelých v športových aktivitách.

Na svoju činnosť združenie získava finančné prostriedky dotáciami z rozpočtu obce, brigádnickou činnosťou svojich členov. Nemalý podiel príjmovej časti združenia tvorí príspevok 2% z ročného zúčtovania dane a taktiež finančné alebo materiálne dary od priaznivcov združenia.

V športovom areáli občianskeho združenia Telovýchovná jednota Liptov Vavrišovo na Boroví je vybudované futbalové ihrisko, ktoré nám závidí nejedna obec na Liptove.

Členom združenia sa môže stať každý, kto má chuť športovať, trénovať alebo iným spôsobom rozvíjať šport v našej obci v akejkoľvek oblasti.

Výbor telovýchovnej jednoty:

Ľuboslav Kristel - predseda
Ing. Michal Schléger - podpredseda
Martin Tomčík – tajomník

Ľubica Chlebová
Roman Fronko

Michal Majzlík

Vladimír Šimovič
Marián Štrkolec
Stanislav Žiška

Ing. Ľubomír Teniak – ISSF manažér klubu

revízna komisia
Slavomír Vrlík - predseda
Miroslav Šimovček - člen

Výbor bol zvolený členskou schôdzou občianskeho združenia dňa 12.3.2016.

Aktívne činné sú oddiely: 

  • Futbalový (muži, dorast, žiaci)
  • Turistický

Turistický oddiel  každoročne organizuje druhú septembrovú nedeľu výstup na Baranec. 

Futbalový oddiel:
V súčasnosti má TJ Liptov Vavrišovo nasledovné futbalové mužstvá:

ŽIACI

Tréner: Matúš Batory, Peter Závodský

Aktuálne výsledky našich mužstiev si môžete pozrieť na stránke: https://lfz-liptovsky-mikulas.futbalnet.sk/sutaz/2467/ 

DORAST

Tréner: Milan Gajdoš, Dušan Mihok

Aktuálne výsledky našich mužstiev si môžete pozrieť na stránke: lfz-liptovsky-mikulas.futbalnet.sk/sutaz/2469/?part=3759&round=80232

MUŽI

Tréner: Stanislav Žiška

Aktuálne výsledky našich mužstiev si môžete pozrieť na stránke:

lfz-liptovsky-mikulas.futbalnet.sk/sutaz/2456/