Obsah

Tlačivá na stiahnutie

Ostatné tlačiva

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Stiahnuté: 128x | 28.03.2018

Žiadosť o pridelenie bytu Stiahnuté: 290x | 24.08.2020

Žiadosť o určenie súpisného čísla Stiahnuté: 161x | 28.03.2018

Hlásenie zmeny odberateľa - stočné Stiahnuté: 147x | 17.09.2020

Príloha č. 1 k VZN č. 9/2018 Stiahnuté: 133x | 25.10.2018

Príloha č. 2 k VZN č. 9/2018 Stiahnuté: 123x | 25.10.2018

Žiadosť o zriadenie hrobového miesta Stiahnuté: 5x | 26.08.2020

Oznámenie uložení urny do existujúceho hrobu, hrobky a urnového hrobu Stiahnuté: 204x | 17.09.2020

Stránka

  • 1