Obsah

Tlačivá na stiahnutie

Ostatné tlačiva

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Stiahnuté: 111x | 28.03.2018

Žiadosť o pridelenie bytu Stiahnuté: 236x | 02.01.2019

Žiadosť o určenie súpisného čísla Stiahnuté: 137x | 28.03.2018

Hlásenie zmeny odberateľa Stiahnuté: 123x | 28.03.2018

Oznámenie uložení urny do existujúceho hrobu, hrobky a urnového hrobu Stiahnuté: 180x | 28.03.2018

Príloha č. 1 k VZN č. 9/2018 Stiahnuté: 114x | 25.10.2018

Príloha č. 2 k VZN č. 9/2018 Stiahnuté: 99x | 25.10.2018

Stránka

  • 1