Obsah

Tlačivá na stiahnutie

Ostatné tlačiva

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Stiahnuté: 108x | 28.03.2018

Žiadosť o pridelenie bytu Stiahnuté: 220x | 02.01.2019

Žiadosť o určenie súpisného čísla Stiahnuté: 133x | 28.03.2018

Hlásenie zmeny odberateľa Stiahnuté: 119x | 28.03.2018

Oznámenie uložení urny do existujúceho hrobu, hrobky a urnového hrobu Stiahnuté: 174x | 28.03.2018

Príloha č. 1 k VZN č. 9/2018 Stiahnuté: 110x | 25.10.2018

Príloha č. 2 k VZN č. 9/2018 Stiahnuté: 95x | 25.10.2018

Stránka

  • 1