Obsah

Tlačivá na stiahnutie

Ostatné tlačiva

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Stiahnuté: 156x | 28.03.2018

Žiadosť o pridelenie bytu Stiahnuté: 366x | 24.08.2020

Žiadosť o určenie súpisného čísla Stiahnuté: 184x | 28.03.2018

Hlásenie zmeny odberateľa - stočné Stiahnuté: 168x | 17.09.2020

Príloha č. 1 k VZN č. 9/2018 Stiahnuté: 155x | 25.10.2018

Príloha č. 2 k VZN č. 9/2018 Stiahnuté: 150x | 25.10.2018

Žiadosť o zriadenie hrobového miesta Stiahnuté: 29x | 26.08.2020

Oznámenie uložení urny do existujúceho hrobu, hrobky a urnového hrobu Stiahnuté: 234x | 17.09.2020

Návrh na zrušenie trvalého pobytu Stiahnuté: 15x | 23.11.2020

Stránka

  • 1