Obsah

Tlačivá na stiahnutie

Ostatné tlačiva

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Stiahnuté: 171x | 28.03.2018

Žiadosť o určenie súpisného čísla Stiahnuté: 207x | 28.03.2018

Hlásenie zmeny odberateľa - stočné Stiahnuté: 187x | 17.09.2020

Príloha č. 1 k VZN č. 9/2018 Stiahnuté: 167x | 25.10.2018

Príloha č. 2 k VZN č. 9/2018 Stiahnuté: 163x | 25.10.2018

Žiadosť o zriadenie hrobového miesta Stiahnuté: 42x | 26.08.2020

Oznámenie uložení urny do existujúceho hrobu, hrobky a urnového hrobu Stiahnuté: 259x | 17.09.2020

Návrh na zrušenie trvalého pobytu Stiahnuté: 28x | 23.11.2020

ŽIADOSŤ O PRENÁJOM NÁJOMNÉHO BYTU - pridelenie bytu Stiahnuté: 1x | 18.10.2021

ŽIADOSŤ O PRENÁJOM NÁJOMNÉHO BYTU - opakovaný nájom Stiahnuté: 2x | 18.10.2021

Stránka

  • 1