Obsah

Tlačivá na stiahnutie

Ostatné tlačiva

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Stiahnuté: 118x | 28.03.2018

Žiadosť o pridelenie bytu Stiahnuté: 265x | 02.01.2019

Žiadosť o určenie súpisného čísla Stiahnuté: 151x | 28.03.2018

Hlásenie zmeny odberateľa Stiahnuté: 134x | 28.03.2018

Oznámenie uložení urny do existujúceho hrobu, hrobky a urnového hrobu Stiahnuté: 192x | 28.03.2018

Príloha č. 1 k VZN č. 9/2018 Stiahnuté: 123x | 25.10.2018

Príloha č. 2 k VZN č. 9/2018 Stiahnuté: 110x | 25.10.2018

Stránka

  • 1