Obsah

Tlačivá na stiahnutie

Daňové tlačiva

Oznámenie - dohoda

Oznámenie o prevzatí plnenia povinností daňovníka dane z nehnuteľností

Oznámenie - dohoda.pdf Stiahnuté: 191x | 27.03.2018

Príloha č. 1 - Oznámenie o vzniku/zániku* platiteľa dane za ubytovanie

k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

príloha č. 1.pdf Stiahnuté: 43x | 05.12.2019

Príloha č. 2 - Oznámenie o výške vybratej dane za ubytovanie

k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

príloha č. 2.docx Stiahnuté: 43x | 05.12.2019

Príloha č. 3 - Oznámenie o vzniku/ zániku* poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a *o prevzatí plnenia povinností poplatníka – fyzickej osoby – platenia miestneho poplatku za komunálne odpady

k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

príloha č. 3.docx Stiahnuté: 47x | 05.12.2019

Príloha č. 4 - Oznámenie o vzniku/zániku* poplatkovej povinnosti za komunálne odpady – právnická osoba, fyzická osoba - podnikateľ

k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

príloha č. 4.docx Stiahnuté: 42x | 05.12.2019

Príloha č. 5 - Potvrdenie o množstve odobratého drobného stavebného odpadu bez škodlivín na určenom odbernom mieste v obci Vavrišovo

k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

príloha č. 5.docx Stiahnuté: 45x | 05.12.2019

Stránka

  • 1