Obsah

Tlačivá na stiahnutie

Daňové tlačiva

Oznámenie - dohoda

Oznámenie o prevzatí plnenia povinností daňovníka dane z nehnuteľností

Oznámenie - dohoda.pdf Stiahnuté: 109x | 27.03.2018

Príloha č. 1 k VZN č. 10/2018

Oznámenie o *vzniku, *zániku platiteľa dane za ubytovanie

príloha 1 k VZN č. 10-2018.pdf Stiahnuté: 60x | 25.10.2018

Príloha č. 1 k VZN č. 5-2016

Príloha č. 1 k VZN č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Oznámenie k dani za ubytovanie

Príloha č. 1 k VZN č. 5-2016.pdf Stiahnuté: 110x | 27.03.2018

Príloha č. 2 k VZN č. 10/2018

Oznámenie o výške vybratej dane za ubytovanie

príloha 2 k VZN č. 10-2018.pdf Stiahnuté: 65x | 25.10.2018

Príloha č. 2 k VZN č. 5-2016

Príloha č. 2 k VZN č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Oznámenie o výške vybratej dane za ubytovanie

Príloha č. 2 k VZN č. 5-2016.pdf Stiahnuté: 121x | 27.03.2018

Príloha č. 3 k VZN č. 10/2018

Oznámenie o *vzniku, *zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a *o prevzatí plnenia povinností poplatníka – fyzickej osoby – platenia miestneho poplatku za komunálne odpady

príloha 3 k VZN č. 10-2018.pdf Stiahnuté: 72x | 25.10.2018

Príloha č. 3 k VZN č. 5-2016

Príloha č. 3 k VZN č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Oznámenie o poplatkovej povinnosti za komunálny odpad - fyzické osoby

Príloha č. 3 k VZN č. 5-2016.pdf Stiahnuté: 127x | 27.03.2018

Príloha č. 4 k VZN č 10/2018

Oznámenie o *vzniku, *zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady – právnická osoba, podnikateľ

príloha 4 k VZN č. 10-2018.pdf Stiahnuté: 60x | 25.10.2018

Príloha č. 4 k VZN č. 5-2016

Príloha č. 4 k VZN č. 5-2016.pdf Stiahnuté: 108x | 27.03.2018

Príloha č. 5 k VZN č. 10/2018

Potvrdenie o množstve odobratého drobného stavebného odpadu bez škodlivín na určenom odbernom mieste v obci Vavrišovo

príloha 5 k VZN č. 10-2018.pdf Stiahnuté: 64x | 25.10.2018

Príloha č. 5 k VZN č. 5-2016

Príloha č. 5 k VZN č. 5-2016.pdf Stiahnuté: 106x | 27.03.2018

Stránka

  • 1