Obsah

Symboly 

Erb, pečať a vlajka tvoria trojicu základných symbolov obce.

Historicky hovoriaci pečatný symbol Vavrišova poznáme podľa odtlačkov pečatidla pochádzajúceho z r. 1795. V strede pečatného poľa vidíme sv. Vavrinca so svätožiarou okolo hlavy, držiaceho vo zdvihnutej pravici štvorhranný rošt. Kruhopis pečate znie SIGIL(1)UM VAVRISOVA 1795 - t.j. pečať Vavrišova. 

Meno sv. Vavrinca je odvodené od mesta Laurentum, ktorého meno vychádza z pomenovania rastliny vavrín. Vavrínom sa v antike venčili víťazi, vojvodcovia a cisári. V latinčine sa rastlina volá laurum a Laurencius ale i pomenovanie laureát - " ovenčený vavrínom".

ERB OBCE:

ERBERB

Erb obce Vavrišovo má túto podobu:
V červenom štíte oddola dvomi zlatými striebroplodými vavrínovými vetvičkami ovenčený, zlatým prstencom nimbovaný, zlatovlasý, zlatoobutý, zlatoprepásaný svätý Vavrinec v striebornom šate, s ľavicou v bok, v pravici s vavrínovou ratolesťou spomenutých tinktúr.

 

VLAJKA:

Vlajka

Vlajka pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej, červenej a bielej. Má pomer strán 2:3 a je ukončená tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

 

ZÁSTAVA:

ZÁSTAVA Vlajka malá

Zástava má podobnú kompozíciu ako obecná vlajka. Pomer jej strán však nie je záväzne stanovený, čo znamená, že zástava môže byť aj dlhšia.