Obsah

Štatistika

Štatistika obce podľa sčítania - porovnanie rokov

Počet obyvateľov k 31.12. 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 2017
spolu: 638  638  632  635   644  648  670       670
muži: 316  316  314  315  316  320  331 335
ženy: 322  322  318  320  327  328  339 335
prisťahovaní muži: 7  2  8  11  10  9    19   15
prisťahované ženy: 11  3  7  12  13  11    19   10
odsťahovaní muži: 4  4  11  9  9  7      8    8
odsťahované ženy: 9  5  8  7  7  10      7   15
narodení chlapci: 4  7  3   4  6  2      1    3
narodené dievčatá: 6  3  1  1  1  3      2    5
zomrelí muži: 6  5  3  5  5  1      1    5
zomrelé ženy: 4  1  3  4  0  3      3    5

 

údaje v tabuľke budú priebežne doplňované