Obsah

Štatistika

Štatistika obce podľa sčítania - porovnanie rokov

Počet obyvateľov k 31.12. 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 2017 2018
spolu: 638  638  632  635   644  648  670  670 668
muži: 316  316  314  315  316  320 331 335 335
ženy: 322  322  318  320  327  328 339 335 333
prisťahovaní muži: 7  2  8  11  10  9 19   15 7
prisťahované ženy: 11  3  7  12  13  11 19   10 9
odsťahovaní muži: 4  4  11  9  9  7  8    8 7
odsťahované ženy: 9  5  8  7  7  10  7   15 9
narodení chlapci: 4  7  3   4  6  2  1    3 1
narodené dievčatá: 6  3  1  1  1  3  2    5 2
zomrelí muži: 6  5  3  5  5  1  1    5 1
zomrelé ženy: 4  1  3  4  0  3  3    5 4

 

údaje v tabuľke budú priebežne doplňované