Obsah

K 31.3.2021 bolo v našej obci sčítaných 639 obyvateľov, t.j. 93,28 %.

Všeobecné informácie:

Štatistický úrad SR pripravuje sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 ako integrované sčítanie, v ktorom sa okrem terénneho zisťovania využijú aj údaje z vybraných registrov a administratívnych zdrojov. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 bude elektronickým sčítaním.

Cieľom sčítania v roku 2021 je získať vzájomne prepojené, spoľahlivé, porovnateľné unikátne údaje a informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o životných podmienkach obyvateľov a ich bývaní.

Sčítanie domov a bytov sa uskutoční od 1. júna 2020 do 12. februára 2021.

Sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.

Rozhodujúci okamih sčítania, na ktorý sa vzťahujú zisťované údaje, je polnoc zo štvrtka 31.decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Informácie nájdete aj na priloženom letáku alebo na stránke www.scitanie.sk

SODB_DL_Letak.pdf (79.39 kB)

Informatívne video nájdete na: https://vimeo.com/471290558

Link na načastejšie otázky k SODB 2021: https://www.scitanie.sk/mohlo-by-vas-zaujimat/spytali-ste-sa-nas-faq

 

Kontaktné miesto v obci Vavrišovo

bude prístupné v dobe od 3. mája do 13. júna 2021

Obecný úrad, Tatranská ulica 40/121

Prevádzkové hodiny kontaktného miesta:

Pondelok

13:00 – 14:30 h

Utorok

13:00 – 14:30 h

Streda

15:00 – 17:00 h

Štvrtok

10:00 – 11:00 h

Piatok

10:00 – 11:00 h

 

Telefón: 044/527 10 73

e-mail: referent@vavrisovo.sk

09-GDPR-Záznam o počení PO-MPO - ŠÚSR - 2021 - OBCE.pdf (28.6 kB)