Obsah

Oznam o znečistení odpadov

Typ: ostatné
Znečistenie odpadu v nádobách na separovaný zber

Vážení občania,

2. augusta sme na webovej stránke našej obce zverejnili oznam o znečistení odpadu z plastov a fotografie z tohto zberu odpadu.

Zdá sa, že to vôbec nepomohlo a situácia sa nezlepšila, pretože 28.10.2019 nám bol doručený list od spoločnosti Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, ktorá v našej obci vykonáva odvoz odpadu z plastov – teda vyváža odpad zo žltých kontajnerov.

V tomto liste nám oznamuje, že dňa 15.10. uskutočnila rozbor odpadu dovezeného z našej obce a zistila, že odpad je veľmi znečistený, a to až tak, že viac ako 45% obsahu kontajnera neboli plasty, ale komunálny odpad.

Zamestnanci VPS-ky tu našli okrem iného aj oblečenie, škatuľky a ohorky z cigariet, zvyšky jedla, dokonca kosti.

Z tohto dôvodu bol celý obsah zneškodnený na skládke odpadov a obec bude musieť za takého zneškodnenie odpadov zaplatiť.

Uvedomte si tento rozdiel:

1. odvoz správne vyseparovaného odpadu je bezplatný

2. za odvoz zmesového komunálneho odpadu musí obec, a teda aj občania, zaplatiť

Aj takéto situácie ovplyvňujú výšku poplatku za komunálny odpad, dotknú sa peňaženky každého občana našej obce. Aj toho, kto triedi správne.  Nebojme sa preto šíriť osvetu týkajúcu sa správneho triedenia. Usmerňovať sa navzájom, keď sa stanete svedkom nesprávneho triedenia. Všetkým nám záleží na tom, aby sme nezaťažovali našu prírodu, aby sme platili čo najmenej za komunálny odpad. Bez vašej spolupráce to však nedosiahneme.

Ak sa situácia nezlepší, budeme musieť zvýšiť poplatok za komunálny odpad, pretože sa každý rok zvyšujú aj poplatky za uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládku odpadov.

Dôrazne vás preto žiadame, aby ste do kontajnerov na plasty nevhadzovali zmesový komunálny odpad, papier a oblečenie. Plasty a sklo treba pre vyhodením očistiť od zvyškov jedla, pretože ak sú znečistené, znovu sa stávajú len zmesovým komunálnym odpadom.

 


Vytvorené: 31. 10. 2019
Posledná aktualizácia: 31. 10. 2019 08:52
Autor: Správca Webu