Obsah

Správy

Prevádzkový čas kompostoviska

OSOBA ZODPOVEDNÁ: Peter Švanda
KONTAKT: 0905 625 117
O plánovanom vývoze odpadu a sprístupnení kompostoviska sa telefonicky dohodnite s p. Švandom vopred do 9:00 h (prípadne aj SMS).
celý text

náš tip | 28. 7. 2020 | Autor: Správca Webu

Sviatok všetkých svätých a Pamiatku zosnulých, ľudovo nazývané aj Dušičky

Pre tých, ktorým životné prostredie nie je ľahostajné a chcú byť k nemu ohľaduplní, je tu jednoduchý návod, ako naložiť s výzdobou hrobov. celý text

ostatné | 27. 10. 2021 | Autor: Správca Webu

Prehľad a porovnanie množstva odpadov od roku 2019

ku koncu 3. štvrťroka 2021

Ďakujeme, že správne separujete, prejavuje sa to na množstve jednotlivých druhov odpadu. celý text

ostatné | 22. 10. 2021 | Autor: Správca Webu

Čo kam patrí

pozri priložený plagát celý text

ostatné | 30. 9. 2021 | Autor: Správca Webu

Za čo vlastne platíte v miestnom poplatku za komunálny odpad a čo nepodlieha plateniu

Informácie nájdete na priloženom plagáte. celý text

ostatné | 30. 6. 2021 | Autor: Správca Webu

Nové kompostovisko v areáli cintorína

Veríme, že ho budete správne využívať a pomôžete prírode v boji s odpadom. celý text

ostatné | 24. 5. 2021 | Autor: Správca Webu

Dôkladné stláčanie odpadu

Pokiaľ obyvatelia hádžu do triedeného zberu celé krabice, alebo nestlačené plasty, zberové spoločnosti zbytočne vyvážajú vzduch.
Stlačením krabice alebo plastového obalu pred vyhodením sa zmenší jeho objem minimálne o polovicu.
celý text

ostatné | 1. 3. 2021 | Autor: Správca Webu

Triedenie nápojových kartónov

Dnes o triedení nápojových kartónov, ale aj o tom, čo sa s nimi stane, keď sa správne vytriedia. celý text

ostatné | 9. 2. 2021 | Autor: Správca Webu

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020: 30,55 % celý text

ostatné | 2. 2. 2021 | Autor: Správca Webu

Viete, čo patrí a čo nepatrí do triedeného zberu kovov?

Dozviete sa v krátkom videu po kliknutí tu: celý text

ostatné | 26. 1. 2021 | Autor: Správca Webu

Návod na správne triedenie odpadu

informácia celý text

ostatné | 14. 1. 2021 | Autor: Správca Webu

Kalendár zberu odpadov na rok 2021

Kalendár zberu odpadov na rok 2021 celý text

ostatné | 14. 1. 2021 | Autor: Správca Webu

Viete, čo sa stane s plastom, keď ho správne vytriedite?

Dozviete sa v krátkom videu po kliknutí tu: celý text

ostatné | 9. 12. 2020 | Autor: Správca Webu
Nové zberné nádoby na BRKO 1

Nové zberné nádoby na BRKO

Od 1.12.2020 zavádzame zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a zber použitého jedlého oleja a tukov. celý text

ostatné | 2. 12. 2020 | Autor: Správca Webu

Vianočný plagát

Vianoce, najočakávanejší sviatok roka, sú predo dvermi, avšak čoraz viac sa stávajú aj sviatkami veľkej spotreby a nadmernej tvorby odpadu. Zamyslime sa, ako môžeme osobne prispieť k tomu, aby boli Vianoce menej konzumné. celý text

ostatné | 1. 12. 2020 | Autor: Správca Webu

Ako správne triediť papier

Motivačné video, ktoré hovorí o tom, čo patrí a čo nepatrí do triedeného zberu papiera, ale aj to, čo sa potom stane so správne vytriedeným odpadom. celý text

ostatné | 24. 11. 2020 | Autor: Správca Webu
1

Čas spomienok či sviatok odpadu?

Skúsme eliminovať množstvo odpadu z cintorína. celý text

ostatné | 22. 10. 2020 | Autor: Správca Webu

Separácia plastov - foto obsahu kontajnera na plasty - zo zberu 12.5.2020

Pozrite sa na priložené fotky - toto čaká zamestnancov na triediacej linke. Menili by ste s nimi? celý text

ostatné | 15. 5. 2020 | Autor: Správca Webu
Ako správne triediť plasty 1

Ako správne triediť plasty

Čo sa deje s vyseparovaným odpadom z plastov ďalej?
Čítaj priložený článok. celý text

ostatné | 7. 5. 2020 | Autor: Správca Webu

Správne triedenie odpadov

Informácia z náhodnej kontroly obsahu zberných nádob celý text

ostatné | 16. 4. 2020 | Autor: Správca Webu

Koronavírus a nakladanie s odpadom

usmernenie celý text

ostatné | 20. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Triedením skla šetríme prírodné zdroje

Ako na to? - viď prílohu celý text

ostatné | 5. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019: 26,81 % celý text

ostatné | 10. 2. 2020 | Autor: Správca Webu

Rady a tipy na eko Vianoce

rady a tipy ako sa správať na Vianoce ekologickejšie celý text

ostatné | 4. 12. 2019 | Autor: Správca Webu

Oznam o znečistení odpadov

Znečistenie odpadu v nádobách na separovaný zber celý text

ostatné | 31. 10. 2019 | Autor: Správca Webu

Trieď nápojové kartóny - ušetríš prírodné zdroje

Ako sa využívajú vyseparované nápojové kartóny celý text

ostatné | 31. 7. 2019 | Autor: Správca Webu

Motivačný plagát

Zaujíma Vás, aký význam má triedenie odpadu, ako aj čo všetko sa zo správne vytriedeného odpadu vyrába?
klikni na priložený link celý text

ostatné | 9. 4. 2019 | Autor: Správca Webu

Označovanie obalov

pomôcka pri správnom triedení odpadov celý text

ostatné | 22. 3. 2019 | Autor: Správca Webu

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018: 23,03 % celý text

ostatné | 28. 2. 2019 | Autor: Správca Webu