Obsah

Naši jubilanti

naši jubilanti v roku 2019 - okrúhle výročie
Elena Kristelová
Viera Trnková
Milan Trnka
Marta Karasová