Obsah

Mesiac úcty k starším

V stredu 9. októbra 2019 sa stretli na spoločnom posedení starší a jubilujúci občania našej obce.
Posedenie im spestrili deti z materskej školy, zo základnej umeleckej školy aj z TK Jessy Vavrišovo.
Zástupcovia obce navštívili aj pani Krivošovú - našu najstaršiu spoluobčianku.