Obsah

Návšteva jubilantov - september 2017

Emília Majzlíková - 80 rokov Emília Adlová - 85 rokov Nadežda Štrbová - 85 rokov