Obsah

Návšteva jubilantov - jún a júl 2017

Božena Beňová - 80 rokov Otília Majerčíková - 92 rokov Milan Dzuriak - 80 rokov