Obsah

Návšteva jubilantov a najstarších spoluobčanov

Starostka obce a Ing. Trnková navštívili Milana Lizucha, Jána Dzuriaka, Žofiu Surovčekovú, Jolanu Šramovú, Jarmilu Paculíkovú, Máriu Krivošovú, Petra Surovčeka a a v januári Darinu Holibovú a odovzdali im malé darčeky.