Obsah

Jubilanti a naši najstarší spoluobčania 2016

Mária Šimovičová 80 rokov Michal Hudák - 85 rokov nad 90 rokov: Otília Majerčíková Marta Vrlíková