Obsah

Návšteva jubilantov - júl 2015

Mária Lizuchová - 80 rokov Mgr. Vladimír Vrlík - 80 rokov Mária Šintajová - 90 rokov