Obsah

Návšteva jubilantov - apríl 2015

Otília Majerčíková - 90 rokov Mgr. Mária Zaťková - 80 rokov