Obsah

Návšteva jubilantky

V auguste 2015 oslávila naša spoluobčianka Ľudmila Hudáková 85. narodeniny