Obsah

Návšteva generálneho konzula Maďarska 14.9.2015

Generálny konzul Maďarska pán Ádám Szesztay navštívil našu obec a prezrel si Múzeum bitky pri Vavrišove.