Obsah

Jubilanti - november a december 2015

Jolana Šramová - 95 rokov Milan Lizuch - 91 rokov Mária Krivošov - 96 rokov Želmíra Vrlíková - 93 roková Darina Holibová - 92 rokov