Obsah

Ustanovujúce rokovanie obecného zastupiteľstva 15.12.2014

Ustanovujúce rokovanie obecného zastupiteľstva 15.12.2014